Oneindig klagen
Het heeft geen zin om veel te klagen.
Goed onderbouwde klachten hebben meer zin.
Stichting Eindexamenlijn
Het bestuur van de Stichting Eindexamenlijn heeft de afgelopen 10 jaar de Eindexamenlijn verzorgd. De Stichting Eindexamenlijn heeft tot doel om scholieren en docenten te vertegenwoordigen wanneer het gaat om de eindexamens. Stichting Eindexamenlijn heeft contact met het College voor Examens (CvE) en zal de klachten analyseren voorleggen aan CvE.
NU in het forum
Examenrooster 2025 in je agenda
Plaats het rooster in je digitale agenda door hieronder op jouw niveau te klikken.

VMBO BB
VMBO KB
VMBO GLTL
HAVO
VWO

Eindexamenlijn gesloten

De Eindexamenlijn is alleen tijdens het reguliere eerste en tweede tijdvak geopend.

Wil je buiten deze periode informatie over de eindexamens. Neem dan contact op met de Stichting Eindexamenlijn op telefoonnummer 085 27 37 300
Over Stichting Eindexamenlijn
Stichting Eindexamenlijn is een onafhankelijke stichting en heeft tot doel om scholieren en docenten te vertegenwoordigen wanneer het gaat om de eindexamens. Het bestuur van de Stichting Eindexamenlijn heeft de afgelopen 10 jaar de Eindexamenlijn verzorgd.
Privacy
De eindexamenlijn is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens met meldingsnummer m1429809.

Alle medewerkers en vrijwilligers van Stichting Eindexamenlijn hebben een verklaring ondertekend waarin staat dat de gegevens vertrouwelijk zijn en niet zonder toestemming naar buiten gebracht mogen worden.